Hur det går till

 

Första besöket börjar med ett samtal gällande sjukdomshistorik (anamnes), vilken följs av en observation där hållningsmönster uppmärksammas.

Vidare görs relevanta ortopediska- och neurologiska tester (exempelvis reflexknackning, muskelstyrka mm.), sedan görs en bedömning om behandling är aktuellt och i sådana fall vilka tekniker som bör användas i just ditt fall.

Det finns flera olika tekniker som används vid behandling, dessa kombineras ofta med varandra och används lite olika beroende på patientens problem och sjukdoms-/skadehistorik. En teknik som anses lämplig i ett fall kan alltså vara olämplig i ett annat.

Behandlingen är alltid högst individanpassad vilket gör att den kan variera väldigt från person till person.

Nedan kan du läsa lite kort om de vanligaste teknikerna som används.
  • HVT(High velocity technique)- Manipulations teknik, som går ut på att öka ledrörlighet genom en snabb och kort impuls.
  • STT(Soft tissue treatment)- Mjukdelsbehandling som kan liknas vid olika massage-tekniker.
  • MET(Muscle energy technique)- Teknik som används för att stärka svaga muskler, ”skola om” inaktiva muskler samt öka ledrörlighet. Detta genom att patienten positioneras i ett specifik läge och där osteopaten och patienten jobbar ihop med olika motstånd i muskler och leder.
  • BLT(Balanced ligamentous tension)- En mjuk teknik där leden positioneras i dess mest avslappnade läge för att på så vis generera en avspänning i omkringliggande vävnad.
  • Artikulering/Mobilisering- Leden behandlas genom en lugn och rytmisk cirkulationsteknik.
  • TBA(Total body adjustment)- En ofta hållnings-fokuserad teknik och undersökningsrutin där kroppen behandlas led för led, genom rytmiska cirkulationsrörelser.
  • Visceral behandling- Tekniker som ökar rörlighet och glidförmåga mellan organ(ofta tarmar). Används ofta för att motverka exempelvis diarré, förstoppning, mensvärk eller problem med matsmältningen.