Om osteopati

Osteopatin tillhör den manuella medicinen. Med detta menas att inga verktyg utöver terapeutens händer används vid behandling (alltså inga nålar eller liknande). All behandling utförs med  en god kunskap inom anatomi, biomekanik och fysiologi.

Genom olika väl valda behandlingstekniker behandlar en osteopat diverse kroppsliga åkommor, och detta sker ur ett medicinskt- såväl som ur ett osteopatiskt perspektiv, där relationen mellan kroppens funktion och struktur utgör en nyckelroll.

Varje behandling är högst individanpassad och utförandet kan därför variera från person till person.

 Enkelt sagt behandlar en osteopat de flesta åkommor som inte är sjukdomstillstånd. Med detta är det inte sagt att du som är drabbad av sjukdom inte kan få osteopatisk behandling, dock är det viktigt att komma ihåg att det aldrig är sjukdomen i sig som behandlas, utan fortfarande kroppsliga besvär, vilka möjligtvis kan uppstå till följd av viss typ av sjukdom.

Osteopatin är fortfarande relativt okänd i Sverige, då vi endast är drygt 200 verksamma osteopater spridda över hela landet. Utanför Sveriges gränser är det däremot betydligt mer väletablerat (faktiskt den största yrkesgruppen inom den manuella medicinen) och osteopater jobbar ofta på kliniker och sjukhus som ett komplement till den övriga vården. Kristianstad Osteopati är medlem i Svenska Osteopatförbundet, vilket garanterar att etiska regler följs, att det finns erforderliga försäkringar och att kunskapen inom området hela tiden uppdateras.

VILKA ÅKOMMOR BEHANDLAR EN OSTEOPAT?
  • Rygg- och nackproblematik
  • Huvudvärk
  • Överbelastnings-relaterade åkommor
  • Hållningsproblematik
  • Smärta och/eller nedsatt rörlighet i leder
  • IBS-relaterad problematik
  • Stress-relaterade problem mm

Några exempel på vanliga diagnoser som en osteopat behandlar är ryggskott, nackspärr, löparknä, hopparknä, och frozenshoulder. 

Du kan alltid ringa och konsultera Kristianstad Osteopati vid funderingar, 0727-178099.